FRESCA Üzüm Koruma Kağıtları teknolojisi, plastikle kaplı iki kağıt tabakası arasındaki sodyum metabisülfit tuzundan kükürt dioksitin (SO2) salınmasına dayanmaktadır. Üzüm ambalajı içindeki nem bu tuz ile reaksiyona girerek kükürtdioksit üretmektedir. İki kağıt tabakası arasında üretilen gaz daha sonra yarı geçirgen bariyer sayesinde yavaş yavaş salınır ve sofralık üzümlerde en fazla zarara sebep olan Kurşuni küfün (Botrytis cinerea) gelişmesine ve/veya yayılmasını engellemektedir

 

FRESCA Üzüm Koruma Kağıtlarının en önemli farkı sahip olduğu hızlı salınım teknolojisi sayasinde üzüm kutusu içerisinde daha homojen bir gaz dağılımı ve daha dengeli bir kükürtdioksit salınımı sağlamasıdır. Kağıdın altındaki tabakaya emprenya işlemi sırasında hızlı salınması gereken tuz miktarı tüm kağıt yüzeyine eşit olarak dağıtılırken, kağıt üzerindeki keseciklerdeki sodyum metabisülfit tuzunda hızlı salınım meydana gelmemektedir. Bu teknoloji sayesinde üzümlerde Ağarma olma riski azalmakta ve gaz salınımları daha dengeli bir hale gelmektedir.

Üzüm Koruma Kağıtları